ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าว TTAA


นายก TTAA ร่วมแสดงความยินดีกับคุณชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ท่านที่ปรึกษา TTAA ในโอกาสรับตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)

คุณธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคม และคุณกัลญาณี อัสนี อุปนายก … อ่านต่อ

เรียนเชิญ สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) ลงโฆษณาในหนังสือทำเนียบสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA Annual Directory 2018-2020)

เรียนเชิญ ท่านสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ลงโฆษณาในห … อ่านต่อ