ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าว TTAA


ร่วมการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว และผู้ประกอบการโรงแรม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 นายธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมไ … อ่านต่อ