ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าว TTAA


TTAA จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้แอพพลิเคชั่น หัวข้อ : การแก้ปัญหา การ เลื่อน โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ครั้งที่ 2 กับโควิดระลอกใหม่!!

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว TTAA … อ่านต่อ

ภาคี 6 สมาคม และ1สมาพันธ์ เข้าร่วมหารือร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในเรื่องสินค้าการท่องเที่ยวของประเทศไทย

วันที่28ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น- 11.00 น. ณ การท่ … อ่านต่อ