ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าว TTAA


มูลนิธิ ทีทีเอเอ เพื่อเพื่อนมนุษย์ และ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ได้บริจาคทุนทรัพย์ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน

มูลนิธิ ทีทีเอเอ เพื่อเพื่อนมนุษย์ และ สมาคมไทยบริการท่ … อ่านต่อ