ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าว TTAA


นายกฯ ร่วมการประชุมย่อยสำหรับโครงการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ในหัวข้อ เติมพลังท่องเที่ยว : สร้างอนาคตใหม่ประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 นายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ นายกส … อ่านต่อ

นายกฯ และกรรมการร่วมงานสัมมนาโครงการพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารด้านการจัดการอุตสาหกรรมไมซ์ทั่วประเทศ ในภาวะการง_แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid – 19)

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 นายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ นาย … อ่านต่อ