ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “เส้นทางท่องเที่ยวเจาะลึกในจังหวัดไซตามะ”

TTAA Saitama_Outline

เรียน สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

💁ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “เส้นทางท่องเที่ยวเจาะลึกในจังหวัดไซตามะ” ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA เข้าร่วมได้หน่วยงานละ 1 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก Tourism Division of Saitama Prefecture ประเทศญี่ปุ่น

👉กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมาภายในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562

💁หากสมาชิกท่านใดสนใจ สามารถสมัครทันทีได้เลยที่…
http://bit.ly/2VJ7jSl

จดหมายเชิญสมาชิก
http://bit.ly/2Ee8hLD

S__2474264