เชิญเข้าร่วมอบรม “First Aid … การช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน”

CPR-1

เรียน สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “First Aid … การช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน” โดยได้รับเกียรติจาก โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต2 ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 5

กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมาภายใน วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
หากสมาชิกท่านใดสนใจ สามารถสมัครทันทีได้ที่นี่
ลงทะเบียนเข้าอบรม
จดหมายเชิญสมาชิก

S__2474264