TTAA : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Event Design Canvas จัดงานไมซ์ ให้โดนใจลูกค้า

unnamed

 

เรียน    สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว และชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค

เรื่อง     การสร้างความรู้รองรับตลาดไมซ์ (ตลาดการท่องเที่ยวเชิงประชุม)

สิ่งที่แนบมาด้วย

1. หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
2. แบบตอบรับลงทะเบียนเข้าร่วม

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19 ที่มีความรุนแรงและสร้างผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยเที่ยวทั้งระบบ สมาคมฯมิได้นิ่งนอนใจพยายามหาข้อมูล และการจัดกิจกรรมที่ช่วยสร้างต้นแบบองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับท่านสมาชิกฯ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจในอนาคตภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 มีแนวโน้มดีขึ้นจนสามารถดำเนินธุรกิจได้เป็นปกติ ทั้งนี้การจัดประชุมที่ผ่านมาโดยมากมักจัดจากส่วนกลาง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิก และเพิ่มทักษะเพิ่มศักยภาพในจังหวัดนำร่องการท่องเที่ยวของประเทศไทย ทางสมาคมฯ เห็นว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดในปัจจุบันจึงร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สสปน จัดโครงการติดอาวุธเพิ่มทักษะพัฒนาศักยภาพให้แก่ธุรกิจนำเที่ยว และส่วนเกี่ยวข้องในด้านการรองรับตลาดไมซ์ภายใต้โครงการ “Event Design Canvas จัดงานไมซ์ ให้โดนใจลูกค้า” โดยมีเนื้อหาดังนี้

– พฤติกรรมการเดินทางที่เปลี่ยนไป

– การปรับการตลาดสู่ดิจิทัล และยุทธศาสตร์เพื่อความอยู่รอดหลังโควิด19

– การพัฒนาบทบาทการท่องเที่ยวเชิงชุมชน

– การออบแบบการจัดงานและการดำเนินงาน (อีเว้นท์)

– การสร้าง Pitch Deck ที่นำไปสู่ชัยชนะ

– Build Back Better เพิ่มศักยภาพด้านไมซ์แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว

โครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. โดยเปิดรับท่านสมาชิกที่สนใจร่วมโครงการในสถานที่จัดอบรม โรงแรม Four Point by Sheraton Pathong Resort จังหวัด ภูเก็ต จำนวน 40 ท่าน (จำนวนจำกัด) และแบบออนไลน์สำหรับสมาชิกทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคต่างๆ จำนวน 50 ท่าน โดยทุกท่านที่เรียนครบทั้ง 2 วันจะได้รับเกียรติบัตรรับรองการร่วมโครงการ

ท่านที่สนใจกรุณาลงทะเบียนได้ที่ลิ้งค์ https://bit.ly/3iQoE5T ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ในส่วนของ ชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต กรุณาติดต่อคุณ คุณกันยารัตน์ วงศ์สวนนท์ ประธานชมรมภาคใต้ตอนบน โทร. 086-947-5550

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ)

นายกสมาคมไทยบริการท่องเทียว
ผู้ประสานงาน : วศินี ภมรพล
โทร  : 0 2214 6175-8 ต่อ 108