TTAA ต้อนรับรองผู้ว่าประจำจังหวัดอิวาเตะ เพื่อหารือเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวอิวาเตะ

10471127787629

วันที่ 26 สิงหาคม 2562

?‍♀️ รองผู้ว่าการประจำจังหวัดอิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะเข้าหารือกับทางสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว เรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอิวาเตะ โดยมีคุณธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมฯ คุณเอนก ศรีชีวะชาติ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คุณเจริญ วังอนานนท์ และคุณกัลญาณี อัสนี อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯให้การต้อนรับ

S__2474264