TTAA ต้อนรับรองผู้ว่าประจำจังหวัดไซตามะ เพื่อหารือการส่งเสริมการท่องเที่ยว

TTAA-News-11-07-19
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

?‍♀️รองผู้ว่าประจำจังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่นพร้อมคณะเข้าหารือกับสมาคมฯเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีคุณธนพล ชีวรัตนพล นายกสมาคมฯ คุณเอนก ศรีชีวะชาติ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กัลญาณี อัสนี อุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการให้การต้อนรับ

จังหวัดไซตามะอยู่ใกล้จังหวัดโตเกียว ใช้เวลาเดินทางเพียง 30 นาที อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย จึงขอให้สมาคมฯช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเมืองไซตามาะให้มากยิ่งขึ้น

S__2474264