TTAA: นายกสมาคมฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าว”สร้างความมั่นใจเปิดเชียงใหม่ ในโครงการเที่ยวบินพิเศษ”

ข่าวประจำสมาคม
วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ จังหวัดเชียงใหม่

นายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเพื่อสร้างความมั่นใจเปิดเชียงใหม่ ในโครงการเที่ยวบินพิเศษ (Special flight) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางภายในประเทศ

ข่าวย่อย (3)