TTAA ร่วมงาน Bangkok-Tohoku Top Sales 2019

JP1-TTAA News
วันที่ 27 สิงหาคม 2562

?‍♀️สมาคมไทยบริการท่องเที่ยวได้รับเชิญเข้าร่วมงาน “Bangkok-Tohoku Top Sales 2019” โดยมี คุณเอนก ศรีชีวะชาติ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ คุณศุภฤกษ์ ศูรางกูร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ คุณเจริญ วังอนานนท์ และคุณกัลญาณี อัสนี อุปนายกสมาคมฯ เป็นตัวแทนในการร่วมงานครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้น พร้อมทั้งเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ในภูมิภาค “โทโฮคุ” ได้แก่ จังหวัดอาโอโมริ จังหวัดอิวาเตะ จังหวัดมิยางิ จังหวัดอาคิตะ จังหวัดยามางาตะ และจังหวัดฟุคุชิมะ โดยได้รับเกียรติจาก มร.เซโนะ ซาโตชิ อธิบดีกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น มาเป็นประธานในพิธีเปิด

ณ ห้องบอลลูม ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนดินันตัล กรุงเทพฯ

S__2474264