TTAA เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID -19

90101634_2843151642440868_8670090218025517056_o

วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

วันนี้ นายธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว พร้อมด้วยนางกัสญาณี อัสนี อุปนายก นายวีระ คงเย็น กรรมการกลางสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVD -19 ณ ห้องประขุม 2 ชั้น 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ มีบุคลากรที่สำคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาทิ นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายกสมาคมท่องเที่ยวต่างๆ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน
S__2474264