TTAA เข้าร่วมงานวันชาติโมร็อกโก

TTAA-News-31-07-2562
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

?‍♀️สมาคมไทยบริการท่องเที่ยวได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงานวันชาติโมร็อกโก หรือ วันขึ้นครองราชย์ (Throne Day) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2562 โดยคุณบุศรินทร์ คูเกษมรัตน์ (ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ) คุณปรียา กาหลง (ปฏิคมสมาคมฯ) คุณสิทธิชัย อุดมกิจธนกุล และคุณภัทรา พรประทีปเทวา (กรรมการกลางสมาคมฯ) เป็นตัวแทนสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยมีท่านเอกอัครราชทูต Mr.Abdelilah El Housni และ Mrs.AKiko El Housni ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ

S__2474264