TTAA เข้าร่วมแถลงข่าว “สถานการณ์ท่องเที่ยวไทย และดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไตรมาส 3/2562”

TTAANews
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562

นางกัลญาณี อัสนี อุปนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) ได้รับการมอบหมายจากคุณธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมฯ เข้าร่วมแถลงข่าว “สถานการณ์ท่องเที่ยวไทย และดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไตรมาส 3/2562” ณ ห้องประชุมรัชวิภา ชั้น 19 โรงแรม The Bazaar Hotel Bangkok

S__2474264