TTAA ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงานวันชาติสาธารณรัฐโคลอมเบีย

TTAA-News-5-07-19
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

?‍♀️คุณสิทธิชัย อุดมกิจธนกุล กรรมการกลางสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงานวันชาติสาธารณรัฐโคลอมเบีย โดยมีท่านอุปทูต JUAN CAMILO GAVIRIA ให้การต้อนรับ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
S__2474264