เชิญเข้าร่วมอบรม “ต้องรู้! อัพเดทรูปแบบใหม่การทำวีซ่า UK”

FB-อบรม-uk

เรียน สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม  “ต้องรู้! อัพเดทรูปแบบใหม่การทำวีซ่า UK” โดยได้รับเกียรติจากบริษัท วีเอฟเอสโกลบอล จำกัด (VFS Global) ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 รอบที่1 เวลา 13.00 – 14.30 น. และ รอบที่ 2 เวลา 14.45 น. – 16.15 น. ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 5

กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมาภายใน วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562
หากสมาชิกท่านใดสนใจ สามารถสมัครทันทีได้ที่นี่
ลงทะเบียนเข้าอบรม
จดหมายเชิญสมาชิก

S__2474264