อบรมหัวข้อ”การถ่ายภาพด้วยมือถือ แบบมือโปร”

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ทีมยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร และฝึกอบรม ได้จัดอบรมหลักสูตร “การถ่ายภาพด้วยมือถือ แบบมือโปร” ขึ้น ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจาก จากคุณพิภพ พานิชภักดิ์ มาให้ความรู้แก่ผู้รับการอบรมจำนวนรวม 49 ท่าน

E-news อบรมหลักสูตร “การถ่ายภาพด้วยมือถือ แบบมือโปร”