อบรมหัวข้อ “รู้ลึก รู้จริง…ยื่นวีซ่าออสเตรเลียอย่างไรให้ผ่านฉลุย”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ทีมยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม ได้จัดอบรมหลักสูตร “รู้ลึก รู้จริง…ยื่นวีซ่าออสเตรเลียอย่างไรให้ผ่านฉลุย” ขึ้น
ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจาก Ms. Alison Garrod ที่ Counsellor (Immigration and Border Protection), Chief Migration Officer, Department of Immigration and Border Protection, Australian Embassy Bangkok และ Mr. Christian Cannock Second Secretary (Immigration and Border Protection) Senior Migration Officer (Temporary Entry visas) Australian Embassy Bangkok
และคณะผู้ติดตาม มาให้ข้อมูลและกฏเกณฑ์การยื่นวีซ่าแก่ผู้เข้าอบรมจำนวนรวม 55 ท่าน
ทั้งนี้ทางบริษัท Big World Holiday ได้มาร่วมแจกของรางวัลจากประเทศออสเตรเลียถึง 12 รางวัล

E-news รู้ลึก รู้จริง…ยื่นวีซ่าออสเตรเลียอย่างไรให้ผ่านฉลุย