การอบรมหลักสูตร “เจาะลึกมนต์เสน่ห์แห่งประเทศแคนาดา”

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ทีมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร และฝึกอบรม ได้จัดการฝึกอบรมเรื่อง “เจาะลึกมนต์เสน่ห์แห่งประเทศแคนาดา” ขึ้น ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจาก
1.คุณสมยศ ลิ้มทองคำ จาก Beeline Tour & Travel Co., Ltd
2.คุณจินตนา เวชชาภินันท์ จาก Eastern Pearl International Travel & Trading Co.., Ltd
สองผู้เชี่ยวชาญการทำทัวร์ในภูมิภาคนี้ มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกและแจกของรางวัลให้แก่สมาชิก โดยมีผู้รับการอบรมจำนวนรวม 62 ท่าน

E-News-เจาะลึกมนต์เสน่ห์แห่งประเทศแคนาดา