การอบรมหลักสูตร “LINE@ for SMEs” ครั้งที่ 2

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ทีมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม ได้จัดการฝึกอบรมเรื่อง “LINE@ for SMEs” ครั้งที่ 2 ขึ้น ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิลาสินี กุลบวรรัตน์ และ คุณอรพิชญา คำธนะ 2 ผู้เชี่ยวชาญจาก Ready Planet Co., Ltd มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิก โดยมีผู้รับการอบรมจำนวนรวม 56 ท่าน

E-News การอบรมหลักสูตร “LINE@ for SMEs” ครั้งที่ 2