News and activities

การประชุมสมาชิกครั้งที่ 2/2559

เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.00-19.00 น.
ณ ห้องราชเทวี1 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ

ในครั้งนี้ทางสมาคมฯ กำหนดการจัดการประชุมในธีม “Digital Economy : เดินหน้าท่องเที่ยวไทย เดินให้ไวแบบดิจิตัล” โดยมีการบรรยายพิเศษจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุชาติ บุณยเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย