TTAA : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เทคนิคสื่อสารเพื่อสร้างการจดจำ และแก้ปัญหาภาวะวิกฤต

เทคนิคสื่อสารเพื่อสร้างการจดจำ และแก้ปัญหาภาวะวิกฤต วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น.Click

TTAA : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Digital Marketing Restart 2022

ภาพรวมและทิศทางการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจทัวร์ยุคหลังโควิด และ เทคนิคการทำโฆษณาบน Google, Facebook และ Tiktok วันอังคาร 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. Click
background

วิดีโออบรมสัมมนา

อบรม "รู้จริงขายเป็นกับระบบตั๋วนกแอร์"

18 พฤศจิกายน 2563

อบรม “การขายและการตลาดในยุคโควิด-19”

12 พฤศจิกายน 2563
ดูทั้งหมด

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก

ดาวน์โหลด

Memorandum of understanding (MOU)


  • ร่วมพิธีลงนามการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมทัวร์แบบ Incentive วันที่ 15มีนาคม 2565

  • ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2564 ตามการประเมินคุณลักษณะ วันที่ 8 กันยายน 2564
  • ร่วมลงนามความร่วมมือของสมาคมท่องเที่ยว 6 สมาคม 1 สมาพันธ์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
  • ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2562 ตามการประเมินคุณลักษณะ วันที่ 20 สิงหาคม 2562
  • โครงการ "Digital Tourism Platform" วันที่ 10 มกราคม 2562
  • Sendai Tohuku Tourism วันที่ 29 ตุลาคม 2558