ประชุมสมาชิกสัญจร ณ ภูมิภาคภาคเหนือ

เดินทางระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2561 
นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว คณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ 
ร่วมเดินทางประชุมสมาชิกสัญจร ณ ภูมิภาคภาคเหนือ เส้นทาง กรุงเทพฯ - พิษณุโลก - สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - แพร่ - น่าน 
เพื่อนำพาท่องเที่ยวเดินทาง เจรจรธุรกิจ ประชุมสัญจร โดยได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคเหนือ
และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ตามแนวนโยบายของภาครัฐ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดรอง เอื้อจังหวัดหลัก
พบปะผู้ประกอบการในพื้นที่ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รับทราบข้อมูลด้านการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยว

Day 1 (11/03/61)
กรุงเทพฯ - พิษณุโลก วัดใหญ่ - โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย - พระอจนะวัดศรีชุม
นั่งรถรางเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - ร่วมกิจกรรม Table Top Sale

DSC08154

รูปภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

Day 2 (12/03/61)
ใส่บาตรยามเช้าวัดตระพังทอง สุโขทัย - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - ชมวิถีชุมชนบ้านนาต้นจั่น
ร่วมงานเลี้ยงในบรรยากาศเมืองเหนือที่บ้านวงศ์บุรี

DSC08717

รูปภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

Day 3 (13/03/61) แพร่ - คุ้มเจ้าหลวง - วัดหลวง - พระธาตุช่อแฮ - น่าน - ร่วมกิจกรรม Table Top Sale

DSC09045

รูปภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

Day 4 (14/03/61) ตึกรังสีเกษม - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุช้างค้ำ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - วัดพระธาตแช่แห้ง 
วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลบ้านน้ำเกี๋ยน - ศูนย์เครื่องเงินชมพูภูคา
DSC09575

รูปภาพทั้งหมด คลิกที่นี่