งาน TTAA Colorful Party Happy New Year 2018

งาน TTAA Colorful Party Happy New Year 2018
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 – 23.00 น.
กับมินิคอนเสิร์ต Too Tunk Win Win Show
ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ