ประชุมสมาชิกสัญจร ณ เรือสำราญ Genting Dream

เดินทางระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2561
นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว คณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ 
ร่วมเดินทางประชุมสมาชิกสัญจร ณ เรือสำราญ Genting Dream เส้นทาง กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - เรดัง - สีหนุวิลล์ - แหลมฉบัง 
เพื่อจัดประชุมสมาชิก พร้อมส่งเสริมให้สมาชิกได้ศึกษาการขายผลิตภัณฑ์เรือสำราญ