สมาคมไทยบริการท่องเที่ยวร่วมแสดงความยินดี กับนายกสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย(สนท.) คุณกรณรงค์ ทองหนู และกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่

วันที่ 29 เมษายน 2565
นายนิรุติ เจริญประดิษฐ์ กรรมการกลางสมาคมฯ และ นางสาวโสภา สุนีย์สุขวัฒนา ปฏิคม เป็นตัวแทนนายกสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดี กับนายกสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย(สนท.) คุณกรณรงค์ ทองหนู และกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่