อบรมหลักสูตร “การตลาดออนไลน์เบื้องต้น” รอบที่ 2

DSC04222edit

อบรมหลักสูตร “การตลาดออนไลน์เบื้องต้น” โดยได้รับเกียรติจากคุณกิตติพล ลีปิพัฒนวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค อินโนเวชั่น จำกัด มีผู้รับการอบรมจำนวนรวม 50 ท่าน

E-News อบรม การตลาดออนไลน์เบื้องต้น รอบที่ 2
ประวัติวิทยากร
หัวข้อการอบรม การตลาดออนไลน์เบื้องต้น รอบที่ 2
Online Marketing Overview