อบรมหลักสูตร “การตลาดออนไลน์เบื้องต้น”

DSC03753edit2

อบรมหลักสูตร “การตลาดออนไลน์เบื้องต้น” โดยได้รับเกียรติจากคุณกิตติพล ลีปิพัฒนวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค อินโนเวชั่น จำกัด มีผู้รับการอบรมจำนวนรวม 55 ท่าน

E-News อบรม การตลาดออนไลน์เบื้องต้น
ประวัติวิทยากร
หัวข้อการอบรม