อบรมหลักสูตร “ทัวร์ยูเครน มนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมชาวสลาฟ”

DSC04359edit

อบรม “ทัวร์ยูเครน มนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมชาวสลาฟ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณทิพยวรรณ ชยางกูร ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายขายประจำประเทศไทย สายการบินยูเครน อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ มีผู้รับการอบรมจำนวนรวม 37 ท่าน

E-News อบรม ยูเครน
หัวข้อการอบรม