อบรมหลักสูตร “ปรับให้ทัน Digital Marketing 2019″

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล รัชดา ที่ผ่านมา ทีมบริหารด้านพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมได้จัดการฝึกอบรมหัวข้อ “ปรับให้ทัน Digital Marketing 2019” โดยได้รับเกียรติจาก ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ (โซอี้) คนแรกของประเทศไทยที่สอบได้ LINE@ Certified Trainer และเป็นคนเดียวที่ได้รับรางวัล Best Trainer และBest Performance จาก LINE@ THAILAND ได้นำความรู้ที่มากด้วยประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านสมาชิก โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 ท่าน

E-New อบรมหลักสูตร “ปรับให้ทัน Digital Marketing 2019″

S__2474264