อบรมหลักสูตร “ปลุกยักษ์ ปลุกพลังในตัวคุณ”

DSC03886edit

อบรม “ปลุกยักษ์ ปลุกพลังในตัวคุณ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสิริลักษณ์ ตันศิริ โค้ชสร้างแรงบันดาลใจ ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องคริสตัล ชั้น 2 โรงแรมตวันนา สุรวงค์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนรวม 160 ท่าน

E-News อบรม ปลุกยักษ์
ประวัติวิทยากร อบรมปลุกยักษ์
หัวข้อการอบรม