อบรมหลักสูตร “Europe-Balkan”

DSC08240
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA ที่ผ่านมา ทีมบริหารด้านพัฒนาบุคลากร และฝึกอบรมได้จัดการฝึกอบรมหัวข้อ “Europe-Balkan” โดยได้ รับเกียรติจาก คุณสมยศ ลิ้มทองคำ ผู้ก่อตั้ง บริษัท บีไลน์ ทัวร์ ได้นำความรู้ที่มากด้วยประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านสมาชิก โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 53 ท่าน

E-News-อบรม Europe-Balkan


S__2474264