อบรมหัวข้อ Update Visa 2020 by VFS ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

VFS

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA ที่ผ่านมา ทีมบริหารด้านพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมได้จัดการฝึกอบรมหัวข้อ Update Visa 2020 by VFS ทางสมาคมฯได้รับเกียรติจากตัวแทนสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย สถานทูตเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก VFS Global นำข้อมูลการยื่นขอวีซ่ามาให้ความรู้กับสมาชิก TTAA โดยมีผู้เข้าร่วมในการอบรมจำนวน 76 ท่าน

E-News อบรม “Update Visa 2020 by VFS”
Download เอกสารประกอบการอบรม

  1. NORWAY Presentation
  2. AU-CA-UK Presentation
  3. Swiss-Italy-Norway Presentation


S__2474264