อบรมหลักสูตร “ทักษะการขายทัวร์เรือสำราญ”

DSC01946edit

อบรม “ทักษะการขายทัวร์เรือสำราญ” โดยได้รับเกียรติจาก
1. คุณธนากร วันคณานนท์ ตัวแทนจาก Travel Elements Co.,Ltd.
2. คุณนันทิภัคค์ เดชะเทศ ตัวแทนจาก Siam Express Travel Services Co.,Ltd.
3. คุณประสงค์ เชิดไชยกุล ตัวแทนจาก Regale International Travel Co.,Ltd.
4. คุณอารักษ์ ฉิมพสุทธิ์ ตัวแทนจาก Romantic Travel And Service Co.,Ltd.

โดยมีผู้รับการอบรมจำนวนรวม 58 ท่าน

E-News อบรม ทักษะการทำทัวร์เรือสำราญ
ประวัติวิทยากร อบรม ทักษะการขายทัวร์เรือสำราญ