อบรม “เที่ยวแปลกใหม่อย่างดูดี ที่คาซัคสถาน และ CIS Countries”

DSC05929

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA ที่ผ่านมา ทีมบริหารด้านพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมได้จัดการฝึกอบรมหัวข้อ “เที่ยวแปลกใหม่อย่างดูดี ที่คาซัคสถาน และ CIS countries” โดยได้รับเกียรติจาก คุณจริยา แพทยานนท์ ผู้จัดการฝ่ายขาย สายการบินแอร์แอสตานา(Air Astana) นำความรู้ที่มากด้วยประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านสมาชิก โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 36 ท่าน

E-News อบรม เรื่องเที่ยวแปลกใหม่อย่างดูดี ที่คาซัคสถาน และ CIS Countries
เอกสารประกอบการอบรม วีซ่าคาซัคสถาน
เอกสารประกอบการอบรม คาซัคสถาน และ CIS Countries


S__2474264