อบรม “เส้นทางท่องเที่ยวเจาะลึกในจังหวัดไซตามะ”

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA ที่ผ่านมา ทีมบริหารด้านพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมได้จัดการฝึกอบรมหัวข้อ “เส้นทางท่องเที่ยวเจาะลึกในจังหวัดไซตามะ” โดยได้รับเกียรติจาก Tourism Division of Saitama Prefecture จากประเทศญี่ปุ่นมาแนะนำ และนำความรู้ที่มากด้วยประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านสมาชิก โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 39 ท่าน

E-News อบรม “เส้นทางท่องเที่ยวเจาะลึกในจังหวัดไซตามะ”


S__2474264