อบรม “First Aid…การช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน”

DSC05929

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA ที่ผ่านมา ทีมบริหารด้านพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมได้จัดการฝึกอบรมหัวข้อ “First Aid… การช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน” โดยได้รับเกียรติจากคุณธนภรณ์ แต้เจริญ และคุณกฤติยา ปัญญาวงศ์ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2 นำความรู้ที่มากด้วยประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านสมาชิก โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 30 ท่าน
E-News อบรม “First Aid… การช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน”

S__2474264