อบรม “Scandinavia in a nutshell”

DSC00858
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA ที่ผ่านมา ทีมบริหารด้านพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมได้จัดการฝึกอบรม หัวข้อ “Scandinavia in a nutshell” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสหนพ เดชยา กรรมการผู้จัดการบริษัท VieGo Travel จำกัด และตัวแทนจากสายการบิน Finnair ได้นำความรู้ที่มากด้วยประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านสมาชิก โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 46 ท่าน

E-News-อบรม Scandinavia in a nutshell
เอกสารประกอบการอบรม