เอกอัครราชทูตเนปาล และ รองหัวหน้าคณะผู้แทนและที่ปรึกษา เข้าพบนายกสมาคมฯ และอุปนายก เพื่อหารือเกี่ยวกับการทำ B2B ในรูปแบบ Hybrid

วันที่ 27 เมษายน 2565
H.E. Mr. Ganesh Prasad Dhakal, Ambassdor of Nepal และ Mr. Lekh Nath Gautam, Deputy Chief of Mission and Counsellor เข้าพบนายสุทธิพงศ์ เผื่อพิภพ นายกสมาคมฯ และ นายวิบูลย์ กมลโต อุปนายกสมาคมฯ หารือเกี่ยวกับการทำ B2B ในรูปแบบ Hybrid ร่วมกับสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2565