อบรมหลักสูตร “การถ่ายภาพเบื้องต้น ฉบับ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวต้องรู้”

DSC03637edit

อบรม “การถ่ายภาพเบื้องต้น ฉบับ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวต้องรู้” โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนาณิตย์ สันติวิริยนนท์ ช่างภาพออนไลน์อิสระ โดยมีผู้รับการอบรมจำนวนรวม 49 ท่าน

E-News อบรม การถ่ายภาพเบื้องต้น
ประวัติวิทยากร อบรม การถ่ายภาพเบื้องต้น
หัวข้อการอบรม
เอกสารประกอบการอบรม การถ่ายภาพเบื้องต้น