อบรมหลักสูตร “การทำ Customer Relationship Management (CRM) เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ”

DSC08162
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA ที่ผ่านมา ทีมบริหารด้านพัฒนาบุคลากร และฝึกอบรมได้จัดการฝึกอบรมหัวข้อ “การทำ Customer Relationship Management (CRM) เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ” โดยได้ รับเกียรติจาก คุณตรีทรรศ ตรีพัฒนาสุวรรณ ผู้ก่อตั้ง ThaiOutbound และ J-DEA และคณชยุตพงศ์ อุดมศรีรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง ThaiOutbound ได้นำความรู้ที่มากด้วยประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านสมาชิก โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 53 ท่าน

E-News-อบรม CRM
เอกสารประกอบการอบรม


S__2474264