อบรมหลักสูตร “AEC กลวิธีแบบไหนที่ขายดี”

DSC04313edit

อบรม “AEC กลวิธีแบบไหนที่ขายดี” โดยได้รับเกียรติจากคุณลภน ซ่อมประดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์บุ๊คกิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด มีผู้รับการอบรมจำนวนรวม 35 ท่าน

E-News อบรม AEC
ประวัติวิทยากร
หัวข้อการอบรม AEC