อบรมหลักสูตร “Wonderful Australia”

DSC04877

อบรม “Wonderful Australia”
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA ที่ผ่านมา ทีมบริหารด้านพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมได้จัดการฝึกอบรมเรื่อง“Wonderful Australia” โดยได้รับเกียรติจาก คุณเปรมพงศ์ สินกิจเจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท วิคตอรี่ แทรเวล เซ็นเตอร์ จำกัดนำความรู้ที่มากด้วยประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านสมาชิก โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 42 ท่าน


S__2474264