อบรม “เรื่องวีซ่า เรารู้…คุณรู้ โดย VFS Global”

DSC05791

วันที่ 17-18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA ที่ผ่านมา ทีมบริหารด้านพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมได้จัดการฝึกอบรมหัวข้อ “เรื่องวีซ่า เรารู้…คุณรู้ โดย VFS Global” โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Andrew Dwyer เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย Mrs. Paweenuch Butcher, Country Manager สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก VFS Global นำความรู้ที่มากด้วยประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านสมาชิก โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 3 รอบ จำนวน 150 ท่าน

E-News อบรม เรื่องวีซ่า เรารู้…คุณรู้ โดย VFS Global
เอกสารประกอบการอบรม VFS Global
เอกสารประกอบการอบรม วีซ่าประเทศออสเตรเลีย
เอกสารประกอบการอบรม วีซ่าประเทศอังกฤษ


S__2474264