อบรม “Sri Lanka Surprise…มุมท่องเที่ยวศรีลังกา ที่หลายคนไม่เคยรู้”

DSC05929

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA ที่ผ่านมา ทีมบริหารด้านพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมได้จัดการฝึกอบรมหัวข้อ “Sri Lanka Surprise … มุมท่องเที่ยวศรีลังกา ที่หลายคนไม่เคยรู้” โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิศิฐ รัตนเชตกุล กรรมการกลางสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว นำความรู้ที่มากด้วยประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านสมาชิก โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 35 ท่าน
E-News อบรม Sri Lanka Surprise … มุมท่องเที่ยวศรีลังกา ที่หลายคนไม่เคยรู้

S__2474264