อบรมโครเอเชีย เสี้ยววงเดือนอันแสนงดงาม

เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ทีมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม ได้จัดอบรมหัวข้อ “โครเอเชีย เสี้ยววงเดือนอันแสนงดงาม” ขึ้น ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ เปรมจิต ผู้เชี่ยวชาญการทาทัวร์ในเส้นทางนี้ มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกรวมจานวน 54 ท่าน

E-news โครเอเชีย เสี้ยววงเดือนอันแสนงดงาม