การอบรมหัวข้อ “มหัศจรรย์แห่งแสงออโรร่า”

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ทีมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม ได้จัดอบรมหัวข้อ “มหัศจรรย์แห่งแสงออโรร่า” ขึ้น ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจากคุณมงคล กู้ประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทัวร์ไลน์ส (Tourlines) จำกัด ผู้บุกเบิกเส้นทางสแกนดิเนเวียกว่า 25 ปี และผู้แต่งหนังสือ “โชคดี ที่ได้เที่ยว” มาให้ความรู้แก่ผู้รับการอบรมจำนวนรวม 52 ท่าน

E-news อบรมมหัศจรรย์แห่งแสงออโรร่า