อบรม “เกาะกระแส DIGITAL อย่างไร ให้บริษัททัวร์ปัง” สำหรับ TTAA NEXT GEN

SAGA
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA ทีมบริหารด้านพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมได้จัดการฝึกอบรมพิเศษในหัวข้อ “เกาะกระแส Digital อย่างไร ให้บริษัททัวร์ ปัง!” สำหรับสมาชิก TTAA Next Gen ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มีการเข้าถึงเทคโนโลยีหลายรูปแบบและเป็นกลุ่มคนที่มีการใช้งานจริง เพื่อที่จะช่วยต่อยอดความเข้าใจและเพิ่มศักยภาพในเชิงปฏิบัติได้ โดยการอบรมครั้งนี้สมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก คุณจักรพันธ์ ลีอธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัททัวร์ครับ และกรรมการกลางสมาคมฯ มาแลกเปลี่ยนความรู้กับท่านสมาชิก โดยมีผู้เข้ารับร่วมการอบรมจำนวน 27 ท่าน

E-News อบรม “เกาะกระแส Digital อย่างไรให้บริษัททัวร์ปัง”
เอกสารประกอบการอบรมS__2474264