อบรมหัวข้อ “อัพเดทเทรนด์การตลาดท่องเที่ยว ยุคดิจิตอล 2020” วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

digital marketing 2020

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ที่ผ่านมา ทีมบริหารด้านพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมได้จัดการฝึกอบรมหัวข้อ “อัพเดทเทรนด์การตลาดท่องเที่ยวยุคดิจิตอล 2020” ทางสมาคมฯได้รับเกียรติจาก “คุณโซอี้” ภญ.โสภา พิมพ์สิริพาณิชย์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดท่องเที่ยวในยุคดิจิตอลแก่สมาชิก TTAA โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จำนวน 167 ท่าน

E-News อบรม “Update Visa 2020 by VFS”