อบรมหัวข้อ “การตัดต่อ VDO ด้วยมือถือ” วันที่ 20 ตุลาคม 2563

makeup-29
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 30ปี TTAA ที่ผ่านมา ทีมกลยุทธ์ด้านพัฒนาบุคลากร และฝึกอบรมได้จัดการฝึกอบรมหัวข้อ “การตัดต่อ VDO ด้วยมือถือ” ทางสมาคมฯได้รับเกียรติจาก “คุณไกรสร วิจารย์ประสิทธ์” ผู้มีประสบการณ์ด้านการตัดต่อมากกว่า 5 ปี มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านสมาชิก by Take Course by CheckTour แก่สมาชิก TTAA โดยจัดอบรบ 2 รอบ มีผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้รวม 100 ท่าน

E-News อบรม การตัดต่อ VDO ด้วยมือถือ
เอกสารประกอบการอบรม