อบรมหลักสูตร “Logical Thinking…คิดได้ก็ทำได้ คิดเป็นก็ทำเป็น”

DSC08240

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA ที่ผ่านมา ทีมบริหารด้านพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมได้จัดการฝึกอบรมหัวข้อ “Logical Thinking…คิดได้ก็ทำได้ คิดเป็นก็ทำเป็น” โดยได้รับเกียรติจาก คุณเสกสรร หงส์บุญฤทธิ์ ผู้จัดการอาวุโสการตลาด บริษัท Beiersdorf (Thailand) Co., Ltd. ได้นำความรู้ที่มากด้วยประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านสมาชิก โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 ท่าน

E-News-อบรม Logical Thinking…คิดได้ก็ทำได้ คิดเป็นก็ทำเป็น
เอกสารประกอบการอบรมS__2474264