การอบรมหลักสูตร “NewGen ISS” วันที่ 21 มกราคม 2563

NewGen ISS
วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (BSP Agents) ได้เข้าร่วมรับฟังเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ NewGen ISS ตามที่สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ได้นำระบบการชำระเงินแบบใหม่ที่เรียกว่า The New Generation of IATA Settlement Systems (NewGen ISS) มาใช้กับผู้จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินที่อยู่ใน Billing and Settlement Plan (BSP) ของ IATA โดยสมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก นายเกียรติบุตร เลิศวิทยา ที่ปรึกษาสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชินได จำกัด พร้อมด้วย นางหทัยพร สุวรรณเมธาจารย์ เจ้าหน้าที่จากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และเจ้าหน้าที่จาก 2C2P โดยมีผู้เข้ารับร่วมรับฟังข้อมูลจำนวน 43 ท่าน

E-News อบรม “NewGen ISS”


S__2474264