ข่าวสารและกิจกรรม

Activities Gallery

activities gallery top

 1. Thai International Travel Fair Business Matching (B to B) in Thailand
 2. Chill Out #1
 3. Chill Out #3
 4. Early Bird_TITF #19
 5. TITF #18
 6. Training for the TTAA Chapter in Phuket province on 4-5 November, 2015.
 7. Operational training: “Medical Travel and Basic First Aid” on 23-24 November, 2015.
 8. คณะผู้บริหารระดับสูงเมืองอู๋ชี พบปะพูดคุยกับทางสมาคมฯ
 9. TTAA Masquerade Night Happy New Year 2016
 10. ตัวแทนจากประเทศสวีเดนเข้าเยี่ยมสมาคมฯ
 11. Course: “Being a Good Tour Leader” on 26 January, 2016.
 12. Training: “Preparing to Receive the Measures for a Single Account” on 1 March, 2016.
 13. Course: “Being a Better Tour Leader on 10 February, 2016.
 14. Training: “Providing Reality with Tours to America-Canada” on 22 March, 2016.
 15. Course: “Service Excellence” on 29 January, 2016.
 16. Course: “Travelling in Brazil” on 24 February, 2016.
 17. Course: “Using the e-Office System in Work” on 17 March, 2016.
 18. Thai International Travel Fair Business Matching (B to B) in Thailand #3
 19. Opening ceremony of the 20th Thai International Travel Fair (TITF)
 20. Thai International Travel Fair Business Matching (B to B) in Thailand #4
 21. TTAA Colorful Party Happy New Year 2018
 22. Opening ceremony of the 22nd Thai International Travel Fair (TITF)
 23. Thai International Travel Fair Business Matching (B to B) in Thailand #5
 24. ประชุมสมาชิกสัญจร ณ ภูมิภาคภาคเหนือ วันที่ 11-14 มีนาคม 2561 
 25. ประชุมสมาชิกสัญจร ณ เรือสำราญ Genting Dream วันที่ 24-27 มิถุนายน 2561
 26. Opening ceremony of the 23rd Thai International Travel Fair (TITF)